Firman

Glöm inte bort dig själv

Som företagare försäkrar vi genom sjuk- och olycksfallsförsäkringar både oss själva och våra medarbetare mot ekonomisk skada vid sjukdom och olyckor. Men vi missar ofta försäkringen som hjälper oss att bli friska igen: sjukvårdsförsäkringen.

När medarbetare blir sjuka eller drabbas av olyckor inser man som småföretagare att den offentliga vården inte alltid erbjuder det vi önskar.

Räcker inte den offentliga vården?

– Den ger ett bra grundskydd. Men ur ett krasst ekonomiskt småföretagarperspektiv märker vi att den offentliga vården inte räcker, säger Ola Söderström, säljansvarig vård- och hälsoförsäkringar på Trygg-Hansa. Köer och väntetider i delar av den offentliga vården gör att det kan ta onödigt lång tid att komma tillbaka igen efter en olycka eller i samband med sjukdom, säger Ola Söderström.

Hur kan det här drabba mig som småföretagare?

I väntan på utredning och behandling får många svårt att hålla normalt arbetstempo, eller blir helt sjukskrivna. Något som givetvis får konsekvenser för både medarbetaren och företaget.

– I små företag är alla nyckelpersoner. Det påverkar verksamheten i hela företaget när en person är borta.

Och det är här en sjukvårdsförsäkring kommer in i bilden.

– Sjukvårdsförsäkringen är ett snabbt komplement till den offentliga vården, säger Ola Söderström.

Hur snabbt kan jag få hjälp med sjukvårdsförsäkring?

Den akuta offentligt finansierade vården fungerar ofta bra i Sverige. För den behöver du ingen försäkring. Sjukvårdsrådgivningen 1177 ger råd om hur du lindrar allt från influensasymtom till smärta i stukade tår. Det är i dag relativt lätt att få tid på vårdcentralen.

– Och trillar din medarbetare ner från en stege och ni ringer 112 så kommer det en ambulans, säger Ola Söderström.

Men i steget efter den akuta fasen, eller vid symtom som är besvärande men inte akuta, tar det lätt stopp. Här kompletterar sjukvårdsförsäkringen den offentliga vården.

– Om det visar sig att du har ett problem som exempelvis behöver utredas av en specialist eller om du behöver en operation blir väntetiderna ofta långa i den offentliga vården. Genom en sjukvårdsförsäkring är du garanterad snabb vård för dig och dina medarbetare i just de situationerna, säger Ola Söderström, och tillägger:

– Många ser sjukvårdsförsäkringen som en förmån för medarbetaren. Jag ser det framför allt som ett ekonomiskt skydd för företaget. Det är lätt att köpa nya maskiner, men det är svårt att ersätta människor.

Försäkra dig och dina medarbetare

Vår sjukvårdsförsäkring minskar både sjukdagarna och företagets kostnader. 

Läs mer och teckna sjukvårdsförsärking