Firman

Ger dig koll på allt om företaget

Glöm inte bort dig själv

Som företagare försäkrar vi genom sjuk- och olycksfallsförsäkringar både oss själva och våra medarbetare mot ekonomisk skada vid sjukdom och olyckor. Men vi missar ofta försäkringen som hjälper oss att bli friska igen: sjukvårdsförsäkringen.

Läs mer om sjukvårdsförsäkringen

Fran_anstalld_till_foretagare_2048x1152.jpg