Firman

Ger dig koll på allt om företaget

Tryggare affärer – våra 5 viktigaste försäkringsråd till dig som företagare

Christian Helm är en av våra mest erfarna försäkringsrådgivare. Det här är hans 5 viktigaste råd till dig som är småföretagare.

 

1. Gör saker i rätt ordning

 

Som nybliven företagare vill du börja jobba på en gång. Men vänta ett ögonblick! Du måste starta eget i rätt ordning, uppmanar Trygg-Hansas företagsexperter:

– Du ska absolut inte teckna några avtal, utföra uppdrag eller börja leverera innan du har en bra företagsförsäkring. Börja med att prata med ditt försäkringsbolag så att du får ett bra skydd från dag ett.

 

Tips: Kom ihåg att även om du tecknar en företagsförsäkring gäller den inte för uppdrag eller leveranser som du har gjort innan du tecknade försäkringen.

 

2. Skydda dig mot arga kunder

 

Visst, de flesta kunder är trevliga och jobben flyter på bra. Men ibland strular det till sig, rejält. Tänk om du av misstag borrar genom ett vattenrör och orsakar en stor vattenskada. Eller så är du kanske en it-konsult som råkar programmera lite fel och din kund hävdar att misstaget har orsakat ekonomisk skada.

– Tvister finns i alla branscher och de kan resultera i att du drabbas av skadeståndsansvar, säger Christian.

 

Tips: Teckna en företagsförsäkring som inkluderar en ansvarsförsäkring och rättsskydd. Den skyddar dig mot eventuella skadeståndsanspråk om något råkar gå snett i din verksamhet. Det finns olika försäkringar för olika företagare, vi hjälper dig att hitta rätt lösning.

 

3. Glöm inte bort dig själv

 

Det är bra att du har försäkrat din firmabil, datorn och lagret. Men glöm inte bort dig själv! Om du drabbas av olycka eller sjukdom så vill du komma tillbaka till firman så snart det bara går.

 

Tips: Lösningen är en sjukvårdsförsäkring som ger dig och dina medarbetare tillgång till snabb vård. Sjukvårdsförsäkringen är ett tillägg som inte ingår i företagsförsäkringen. Tänk också på att du som företagare behöver skydd om du på grund av sjukskrivning inte kan jobba i firman. En avbrottsförsäkring kompenserar för firmans fasta

kostnader, exempelvis hyror, leasingavgifter och räntor.

 

4. Om du tvingas stänga

 

När Waxholms hotell brann ner till grunden försvann ett livsverk. I dag är verksamheten åter i full gång, räddningen var hotellets avbrottsförsäkring.

– Det är många som glömmer bort vilken ekonomisk påfrestning det innebär om du tvingas stänga din verksamhet under en längre tid. Framför allt butiker, restauranger och hotell är exempel på branscher som bör ha en avbrottsförsäkring, säger Christian.

 

Tips: Kolla med ditt försäkringsbolag vilket skydd du har om du tvingas stänga på grund av brand eller annan skada.

 

5. Hemmafällan

 

När du startar eget kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att börja verksamheten hemma vid köksbordet. Men det betyder inte att din nya firma omfattas av hemförsäkringen.

 

Tips: Teckna en företagsförsäkring.