Firman

Ger dig koll på allt om företaget

Nära vart fjärde företag saknar tillräckligt skydd

Nästan var fjärde företag saknar försäkring idag. Konsekvenserna av det kan bli väldigt dyra för verksamheten, i vissa fall till och med leda till konkurs. Men vilka är egentligen de största riskmomenten och hur gör man för att försäkra sig rätt?

 

Det finns såklart skillnader mellan olika branscher, men många risker är också desamma. Vad gäller egentligen om du hamnar i en tvist med en kund, råkar skada en kunds egendom, eller blir av med viktig utrustning som både gör att du måste köpa ny och som leder till inkomstbortfall? I det här avsnittet av Allt du velat veta från Veckans Affärer går vi igenom vilka de största riskmomenten är och hur man gör för att försäkra sig rätt.