Firman

Så leder du brandskyddet på ditt företag

Det kan finnas många brandrisker på jobbet - allt från illa placerade eluttag till tända ljus på fikabordet och överhettning av maskiner. Därför är det viktigt att se till att det finns både ett ordentligt brandskydd och brandrutiner för hur man bäst bör reagera vid en eventuell brand.

Enkla skydd som brandvarnare, brandsläckare och brandfilt kan göra stor skillnad vid en brand. I en ny undersökning från Trygg-Hansa uppger nästan 9 av 10 att de har brandvarnare i sin bostad, men det är också viktigt att se till att det finns tillräckligt brandskydd även på arbetsplatsen. Drygt 6 av 10 har någon gång brandövat på jobbet, men många har bara gjort det någon enstaka gång. Många småföretagare använder dessutom sin egen bostad som kontorsplats, en plats där inte ens en av tio har brandövat. Därför är det såklart även viktigt att brandöva i hemmet. 

Den som äger och bedriver verksamhet är enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ansvarig för brandskydd. Det betyder att man har skyldighet att ha utrustning för livräddning vid en eventuell brand samt en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador vid en eventuell brand.

Det är viktigt att arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i sin verksamhet. Vd eller motsvarande chef är verksamhetsansvarig och har alltid det yttersta ansvaret, men för att praktiskt kunna hantera de frågor och arbetsuppgifter kan stöd behövas. Därför ska det finnas en brandskyddsorganisation och en brandskyddsansvarig i företaget.

Så kan du se över företagets brandskydd och brandrutiner:

  • Sätt samman en brandskyddsorganisation
  • Utse en brandskyddsansvarig
  • Ta fram brandskyddspolicy och brandskyddsrutiner
  • Utbilda personalen
  • Följ upp och kontrollera kontinuerligt brandskyddsrutinerna

Framtagen av Trygg-Hansa och Brandskyddsföreningen

Försäkra ditt företag

Få en anpassad försäkring och ett pris för just ditt företag. Vi har lösningar för de flesta!

Läs mer och teckna företagsförsäkring