Firman

Ger dig koll på allt om företaget

Minskad risk för bränder med brandsmart personal

shadow

I samband med bränder och andra olyckor brukar den mänskliga faktorn ofta nämnas som en bidragande orsak. Den mänskliga faktorn kan också vara personer som tack vare rätt kompetens bryter händelsekedjan som är på väg att leda till en brand. Av den anledningen behövs ständiga insatser för att se till att alla har tillräcklig brandskyddskompetens.

Alla i organisationen behöver ha en viss grundkompetens för att skapa en riskmedvetenhet och för att den som upptäcker en brand ska kunna agera rätt. I varje verksamhet bör det dessutom finnas en brandskyddsansvarig. Utöver detta kan olika grupper av medarbetare behöva specifik utbildning, exempelvis de som hanterar brandfarliga varor.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetstagaren är medveten om riskerna i arbetet och har kompetens för att hantera aktuella risker. Utbildningar kan ha varierande innehåll beroende på målgrupp men en grundläggande brandskyddsutbildning bör generellt innehålla:

• Brandkunskap (hur en brand uppstår, sprids och släcks).

• Hur bränder kan förhindras (regler, ordning och reda, kontroll och underhåll).

• Tekniskt brandskydd (byggnadens inbyggda skydd, släckutrustning).

• Brandrutiner (åtgärder som ska ske vid exempelvis brand-/utrymningslarm).

• Praktisk övning (brandsläckning, utrymning).

Framtagen av Trygg-Hansa och Brandskyddsföreningen

play-button
shadow

Företagsförsäkring räddade skärgårdshotellet

En brand totalförstörde den anrika hotellrestaurangen. Tack vare en företagsförsäkring hos Trygg-Hansa kunde restaurangen renoveras och återinvigas efter två månader.

Se hela avsnittet härarrow
shadow

Så leder du brandskyddet på ditt företag

Det kan finnas många brandrisker på jobbet - allt från illa placerade eluttag till tända ljus på fikabordet och överhettning av maskiner.

Läs mer härarrow