Firman

Så räddar du firman om du blir sjuk eller skadad

Carina Forsberg på Trygg-Hansa har sett och hört det mesta när det gäller skador som drabbar företagare. Och det är en sak som hon verkligen vill uppmana dig att tänka på: Vad händer med din ekonomi om du råkar ut för ett avbrott på grund av sjukdom?

 

Du pratar med många företagare – vilken är en vanlig missuppfattning?

– Många företagare har tecknat en företagsförsäkring (exempelvis Trygg-Hansas företagsförsäkring) och tror då att de har ett skydd för det mesta som kan hända i livet som företagare men så är det inte riktigt. Det är ofta som jag pratar med företagare som tror att de kan få ekonomisk ersättning när de blir sjuka eller råkar ut för ett olycksfall, säger Carina Forsberg.

Vad har du hört företagare berätta?

– Det som kan hända är att exempelvis en hantverkare ramlar ner från stegen eller råkar ut för en annan olycka som gör att han eller hon inte kan jobba i firman under en tid framöver. Det betyder att intäkterna uteblir. Samtidigt måste företagaren betala företagets fasta kostnader, det kan vara hyra, leasingavgifter och räntor.

Vad kan jag göra för att slippa hamna i ett sådant läge?

– Att teckna en tilläggsförsäkring som heter Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga. Försäkringen går in och ersätter rörelsens fasta kostnader om du eller någon annan viktig person i firman inte kan jobba på grund av sjukskrivning. Om du blir sjukskriven får du ersättning från Försäkringskassan för utebliven lön, samtidigt ger en avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga ersättning för företagets fasta kostnader, säger Carina Forsberg. Tillsammans ger de ett bra skydd som gör att du kan koncentrera dig på att bli frisk i stället för att oroa dig över företagets överlevnad.

Men räcker det inte med en sjukvårdsförsäkring?

– Nej, en sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till snabb vård vid sjukdom, men den ersätter inte några av företagets fasta kostnader när rörelsens intäkter minskar, eller helt faller bort, när du inte kan arbeta på grund av att du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall. Det är därför som avbrottsförsäkringen är så viktig.

Gör så här:

Kontakta Trygg-Hansa så hjälper vi dig att ge dig och firman en trygg tillvaro.