Firman

Ger dig koll på allt om företaget

Stöd om du råkar ut för en kris

Krisreaktioner kan slå sönder vår tillvaro. Världen rasar, vi faller handlöst med den och konfronteras med en version av oss själva som vi inte alls känner igen.

 

– Hur obegripligt det än känns när vi är mitt i en krisreaktion, hittar vi med rätt hjälp oftast tillbaka till vardagen igen, säger Mattias Klawitter, psykolog.

 

Kriser drabbar de flesta av oss någon gång i livet. Yttre händelser, små eller stora, orsakar reaktioner i oss som vi inte är beredda på. Inom psykologin kallas det krisreaktioner.

 

– Det absolut viktigaste att veta när man får en krisreaktion är att oavsett hur man reagerar, är reaktionen normal. Det kanske låter enkelt, som något man bara kan acceptera. Men ofta behöver man hjälp för att inse det, säger Mattias Klawitter.

 

Han är psykolog och arbetar med krisstöd på Falck Healthcare, en av de vårdgivare Trygg-Hansa anlitar för sin sjukvårdsförsäkring.

 

Vissa får starka adrenalinstyrda reaktioner som sätter igång kraftiga känslomässiga och fysiologiska processer. Andra blir trötta och vill bara gråta.

 

– En del reagerar inte alls lika starkt. Men många känner sig, kanske för första gången i livet, känslomässigt sköra och utsatta, säger Mattias Klawitter.

 

Hitta tillbaka

 

Krisreaktionen är en intuitiv respons mot en yttre händelse eller exempelvis ett oväntat besked. Besked om egen sjukdom. En nära anhörigs död. Våld. Hot om våld. Rån. Inbrott, hemma eller på arbetsplatsen. Olyckor, även om det så att säga ”gick bra”.

 

– Det stöd man behöver i en kris skiljer sig från behandlingar som man kan behöva vid långvarig eller återkommande problematik. Då måste man ofta förändra beteendemönster eller känslomässiga processer. Men i krisen ska du istället hitta tillbaka till dina vanliga beteendemönster. Till tryggheten i din tidigare vardag, säger Mattias Klawitter.

 

Vad händer om jag inte hittar tillbaka?

 

– Krisreaktioner är ofta påfrestande för kroppen. Om man inte får stöd i det akuta läget kan det ta längre tid att ta sig ur krisen och man kan man drabbas av sekundär stressproblematik. Utdragna krisreaktioner och efterreaktioner ger ofta diffusa symptom som kan misstas för symptom på långvarig stress. Migrän, koncentrationssvårigheter, muskelvärk och en känsla av trötthet, till exempel.

 

En tredje objektiv part

 

De allra flesta kriser i livet löser vi i samtal med människor som står oss nära.

 

– Familj och vänner är ofta viktiga. Men i vissa situationer kan det få en dynamisk inverkan om någon utanför den inre kretsen blir ett stöd i krisen. Vid trauman som drabbar en familj delar man till exempel ofta upplevelsen. Men det kan bli en frustration när olika familjemedlemmar hanterar krisen olika. Då kan en objektiv tredje part ge förståelse både för hur du själv reagerar och hur människor i din omgivning hanterar samma traumatiska upplevelse, säger Mattias Klawitter.


Krisstöd ingår i sjukvårdsförsäkringen

 

Skäliga kostnader för behandling hos legitimerad psykolog med maximalt 10 behandlingstillfällen, om du drabbas av krisreaktion till följd av sjukdom, olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts samt på grund av brand, explosion och inbrott i egen bostad.

 

All tidsbokning ska ske genom Trygg-Hansa.

Försäkra dig själv och dina medarbetare

Vi hjälper dig med sjukvårdsförsäkringen som ger snabbare vård och minskar företagets kostnader.

Är firman rätt försäkrad?

Vi hjälper dig med försäkringen, så att du kan fokusera på att få företaget att växa.