Firman

Ger dig koll på allt om företaget

5 bra saker om ansvarsförsäkringar

Ibland blir våra kunder riktigt glada. Det är exempelvis när de upptäcker att deras ansvarsförsäkring skyddar dem från ett stort skadeståndsanspråk.

 

Vad är en ansvarsförsäkring?

 

– Det är en försäkring som ger dig skydd då du krävs på skadestånd för att ditt företag har skadat en person eller en annans egendom, säger Jens Nilsson, som arbetar med Trygg-Hansas företagsförsäkringar.

 

Men det är väl bara företag som utför farliga uppdrag som behöver en sådan försäkring?

 

– Tyvärr, de flesta skadeståndsärenden handlar om företag som inte utför speciellt riskfyllda uppdrag. Vi har många ärenden där exempelvis konsulter har programmerat fel och kunden kräver ersättning eftersom misstaget har orsakat ekonomisk skada. Ansvarsförsäkringen ingår i vår företagsförsäkring och den ger ett bra grundläggande skydd.

 

Räcker det inte att vara försiktig?

 

– Visst, vi gillar att du är försiktig som företagare, men det hjälper inte alltid. Det är lätt att borra snett rakt in i en vattenledning, eller att du som konstruktör missar en detalj i ritningen som orsakar ekonomisk skada för din kund.

 

Vilken hjälp får jag från Trygg-Hansa om jag har en ansvarsförsäkring?

 

– Vi är med dig hela vägen. Trygg-Hansa hjälper till att utreda, förhandla och betala eventuellt skadestånd. Vi tar helt enkelt över hela ärendet och ser till att det hanteras på ett korrekt sätt, säger Jens Nilsson. Vi betalar också dina rättegångskostnader om du hamnar i en tvist med exempelvis en uppdragsgivare.

 

Vad ingår inte i en ansvarsförsäkring?

 

– Ibland kan det krävas en kompletterande ansvarsförsäkring, det beror lite på vilken verksamhet du bedriver. Ett exempel är att vi erbjuder hantverkare ett utökat ansvarsskydd som gäller om du blir skadeståndsskyldig efter att du har tappat eller blivit av med en lånad nyckel. Hör med din försäkringsrådgivare vad som gäller i din bransch.

Läs mer om ansvarsförsäkring för företag på Trygg-Hansa.