Firman

Ger dig koll på allt om företaget

Svårt att få betalt i tid?

shadow

10 tips för att få in pengarna lite snabbare

Var medveten om dina rättigheter vid faktuering. Är din kund ett annat företag? Då gäller 30 dagars betalningstid – om ni inte kommit överens om någonting annat. Du har dessutom rätt till dröjsmålsränta. Säljer du till en myndighet ska du ha betalt inom 30 dagar – här är lagen tvingande.

1. Förhandla med kunderna

Om en kund vill ha lång betalningstid kanske du kan få mer betalt eller fler kontrakt. Det finns alternativ till att lägga sig platt.

2. Skriv bra avtal

Betalningstid, dröjsmålsränta, tidsfrist för anmärkning, ställda säkerheter och hantering av tvister kan skrivas in i avtalet med kunden för att förebygga problem.

3. Dela upp jobbet

Det kan bli svettigt om du ska vänta på betalning på stora jobb. Försök göra upp med kunden om att dela upp jobbet i mindre bitar och delfakturera

4. Red ut missförstånd

En utebliven betalning kan bottna i en administrativ miss. Ett telefonsamtal i all vänlighet kan räcka för att du ska få in pengarna.

5. Skicka påminnelse

En påminnelse där dröjsmålsräntan framgår tar många gånger skruv. En del företag skickar endast en påminnelse för att visa fasthet. Fördelen med att skicka två påminnelser är att man kan inleda med en mjukare ton. I andra påminnelsen gäller det att vara tydlig med hur man går vidare – till exempel med inkasso.

6. Spänn musklerna

Om du inte får betalt trots vänliga påstötningar och upprepade påminnelser finns lagliga möjligheter att gå vidare. Koppla in ett inkassoföretag och i förlängningen kronofogden.
Många drar sig för att gå vidare för att inte störa kundrelationerna. Men vissa företag sätter sena betalningar i system och då gäller det att stå på sig.

7. Sälj eller belåna fakturor

Factoring är ett sätt att förbättra likviditeten om betalningstiderna är långa. Genom att sälja eller belåna fakturan hos en bank eller ett finansbolag kan man få loss pengarna snabbare. Nackdelen är att factoringbolagen tar betalt för sina tjänster och du får inte in hela beloppet på fakturan.

8. Kolla upp dina kunder

Innan du säljer till en ny kund bör du ta en kreditupplysning. Om kundens leverantörer inte fått betalt och verksamheten går dåligt bör du vara försiktig. Kräv förskottsbetalning – eller kanske avstå från att leverera!

9. Korta dina egna betalningstider

Om du själv får vänta på pengarna medan dina leverantörer vill ha betalt snabbt kan det bli tufft. Hör med dina leverantörer om de kan tänka sig att förlänga betalningstiden.

10. Leasa i ställer för att köpa

Investeringar tär på likviditeten. Leasing av bilar och inventarier kan vara ett sätt att stärka kassan.

shadow

Svårt att få betalt i tid?

10 tips för att få in pengarna från dina företagskunder lite snabbare.

Läs mer härarrow
shadow

Se upp! Tänk på det här när du startar enskild firma

Det är enkelt och billigt att starta enskild firma. Men många missar de risker som det innebär att blanda ihop privatekonomi och affärer. Här är några av de vanligaste fällorna.

Läs mer härarrow