Firman

Ger dig koll på allt om företaget

Ha koll! Det här gäller när du tar in extrapersonal

Ibland är det skönt att ta in extrapersonal till firman. Men det finns en del regler som du måste ha koll på.

 

Tillsvidareanställning och visstidsanställning

 

Lagar och regler gäller även när du tar in extrapersonal. Lagen om anställningsskydd (LAS) har en huvudregel som innebär att du som arbetsgivare anställer medarbetare tills vidare. Men det finns också möjligheter att avtala om tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningsformerna kallas för säsongsanställning, visstidsanställning av personer som är över 67 år, vikariat och allmän visstidsanställning.

 

Skriv anställningsavtal

 

Det är alltså viktigt att skriva ett anställningsavtal som visar att det är en visstidsanställning – det kan vara så att du behöver visa det i efterhand. Om ditt företag har ett kollektivavtal kan det finnas andra regler.

 

Håll koll på datumen

 

Om du har anställt en medarbetare under en begränsad period är det viktigt att det framgår av avtalet vilket som är slutdatum för anställningen. Normalt kan du inte säga upp avtalet i förtid.

 

Skolungdomar

 

När du anställer skolungdomar som inte har fyllt 18 år finns det särskilda arbetsmiljöregler för minderåriga som du måste tänka på. Reglerna begränsar bland annat vilka arbetsuppgifter och arbetstider som gäller. Du kan läsa mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Försäkringar

 

Det är en god idé att se över försäkringsskyddet när du tar in extrapersonal.
 

– Vi rekommenderar att du som företagare erbjuder din extrapersonal en olycksfallsförsäkring, säger Jens Nilsson, företagsrådgivare på Trygg-Hansa. Du kan läsa mer om våra företagsförsäkringar på trygghansa.se.

Är firman rätt försäkrad?

Vi hjälper dig med försäkringen, så att du kan fokusera på att få företaget att växa.