Firman

Ger dig koll på allt om företaget

Fem bra bidrag när du vill anställa

Den som vill anställa arbetslösa eller nyanlända har möjlighet att få en stor del av lönen betald genom bidrag från Arbetsförmedlingen. För en företagare kan det vara krångligt att hitta rätt i bidragsdjungeln. Här får du tips om fem bra bidrag.

 

1. Nystartsjobb

 

Den mest utnyttjade av Arbetsförmedlingens stödformer.

 

 • Riktar sig till: Personer utanför arbetsmarknaden.
 • Krav på anställda: Utanför arbetsmarknaden minst 12 mån (6 månader för  2126-åringar).
 • Omfattar även nyanlända, deltagare i jobbgarantin och tidigare anställda på Samhall.
 • Ersättning: Max 2,5 gånger arbetsgivaravgiften på lön upp till 22 000 kronor.
 • Lön: Enligt kollektivavtal.
 • Tidsgräns: Max två år.
 • Maxstöd: 78 procent.

 

2. Instegsjobb

 

Används för att uppmuntra arbetsgivare att anställa nyanlända.

 

 • Krav på anställda: Max tre år i Sverige.
 • Äldre än 20 år.
 • Krav på arbetsgivare: Kollektivavtal och försäkringar. Har inte sagt upp folk senaste 9 mån.
 • Ersättning: 80 procent av lönekostnaden. Max 800 kronor per dag.
 • Lönekrav: Enligt kollektivavtal.
 • Tidsgräns: Max två år.
 • Maxstöd: 80 procent.

 

3. Lönebidrag

 

Den näst mest utnyttjade stödformen.

 

 • Krav på arbetstagare: Riktar sig till personer med nedsatt arbetsförmåga.
 • Krav på arbetsgivare: Kollektivavtal och försäkringar. Har inte sagt upp folk senaste 9 mån.
 • Ersättning: Individuell bedömning. Ersättning för lön upp till 17 100 kronor.
 • Lön: Enligt kollektivavtal.
 • Tidsgräns: Max fyra år.
 • Maxstöd: Individuellt.

 

4. Särskilt anställningsstöd

 

En av de stödformer som ger högst ersättning.

 

 • Riktas till: Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin.
 • Krav på anställda: Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst sex månader.
 • Krav på arbetsgivare: Kollektivavtal och försäkringar. Har inte sagt upp folk senaste 9 mån.
 • Ersättning: 85 procent av lönekostnaden. Max 890 kronor per dag.
 • Lönekrav: Enligt kollektivavtal.
 • Tidsgräns: Max två år.
 • Maxstöd: 85 procent.

 

5. Praktik

 

Ger mest i ersättning.

 

 • Riktas till: Arbetssökande.
 • Krav på anställda: Deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Är över 25 år och saknar arbete.
 • Krav på arbetsgivare: Privat eller offentlig arbetsgivare eller ideell organisation.
 • Ersättning: Aktivitetstöd från Försäkringskassan.
 • Tidsgräns: Max sex månader.
 • Övriga krav: Utbildningsplan.
 • Maxstöd: 100 procent.

Här kan du anmäla intresse.

Är firman rätt försäkrad?

Vi hjälper dig med försäkringen, så att du kan fokusera på att få företaget att växa.